7 – Péče o nemocné

Rozvoj průmyslu a populační růst na konci 19. století přinesly také výrazně větší množství psychiatrických případů. Při neexistenci ambulantní léčby drtivá většina pacientů končila v ústavech. Stávající pražský zemský ústav v Kateřinkách již nemohl větší množství pacientů zvládat, stavba nové léčebny v Bohnicích na začátku 20. století však neznamenala jen dostatek míst, ale otevřela cestu […..]

6 – Kostel a zázemí léčebny

6-Kostel-a-zazemi-lecebny

Léčebnu v Bohnicích její zakladatelé od počátku zamýšleli jako nezávislé zařízení. Ústav měl nejen vlastní zdroje pitné a užitkové vody nebo teplárnu, ale také prádelnu, pekárnu, kostel i hřbitov. Patřil k němu také statek s pozemky, na kterých bylo možné hospodařit a zajistit tak dostupnost potravin a zároveň účinnou pracovní terapii. I stavba areálu byla […..]

1 – Bohnická naučná stezka

1 – Bohnická naučná stezka

Vážení starousedlíci, milí turisté a hosté, vítáme vás u prvního zastavení bohnické naučné stezky, která by všem návštěvníkům těchto severních pražských končin chtěla ukázat, že náš konec Prahy nejsou jenom Bohnice, natož jenom sídliště nebo léčebna. Severní část hlavního města, která lemuje pravý břeh hlubokého údolí Vltavy, leží z části na vysoko umístěné plošině lehce […..]

8 – Kostel sv. Petra a Pavla

8 – Kostel sv. Petra a Pavla

Dějiny bohnického kostela jsou v historických písemných pramenech spojené s osobami,
jejichž jména nám dnes již mnoho neříkají. Svůj život prožili v určitém doteku s tímto kostelem
a stojí za to jejich jména vyslovit. Třeba jen proto, že stáli před staletími na stejném
místě, jako teď stojíte Vy.

2 – Psychiatrická nemocnice

2-psychiatricka-nemocnice

Od kdy zde Psychiatrická nemocnice stojí a proč vznikla právě v Bohnicích? Vlivem nových společensko-ekonomických nároků na jedince a prudkým nárůstem populace  v druhé polovině 19. století výrazně vzrostl počet lidí s duševními potížemi. Kapacita jediného ústavu pro choromyslné v Praze V Kateřinkách (dnešní Psychiatrická klinika na Karlově) a mimopražských ústavů nestačila, a proto se […..]