Čp. 3

jedna ze dvou původních poddanských chalup, v r. 1654 připomínaná jako Soldátovský grunt. V roce 1788 chalupu získal Josef Schwab, který provdal dceru za Josefa Bohuslava z Hostivaře a jejich synové pak získali další usedlosti v Čimicích (č. 2 a 5). Po emigraci posledních majitelů po roce 1948 byla usedlost přidělena JZD Chabry, v budově byla ustájena prasata, koně a později dobytek. „Dvůr je rozblácený, teče po něm volně hnojůvka… okna a dveře jsou prohnilá a netěsní… znečištění studny je takové, že voda není vhodná ani pro napájení dobytka“ čteme ve zprávě hospodářského odboru v roce 1960. Neudržovaný objekt proto byl v následujícím roce odstraněn.

Bourání statku na začátku 60. let