Čp. 4

Vlevo čp. 4, vpravo čp. 3 -50. léta

druhá poddanská chalupa, zmiňovaná jako Štěpánovský grunt, byla po zrušení dvora největším statkem v obci. Od roku 1795 ji po více než sto let držel rod Kindlů. Bedřich Kindl, majitel od r. 1883, patřil k významným politicky i společensky činným občanům. Byl dlouholetým čimickým starostou, členem školní rady, podporovatelem kulturních spolků.

Náves s kapličkou, čp. 4. V pozadí točna autobusu
Čp. 5 - Dvůr. Statek patřil rodině Bohuslavů, později rodině Hladkých

Po jeho smrti byl statek pronajímán, koncem třicátých let zde hospodařil  František Kočí, který jako národní správce pak převzal i statek čp.3. Po roce 1948 přešel do užívání JZD Dolní Chabry s obdobnou péčí jako č.p. 3, později byl ve správě ČKD Dukla Karlín využíván jako sklad. Odstraněn byl kvůli výstavbě obchodního centra na přelomu let 1986/87.