Další spolky

Československý červený kříž

po dlouhá léta poskytoval zdravotnickou a samaritánskou pomoc starým a chorým občanům.

Československá ochrana matek a dětí v Praze - Bohnicích

(1925-1943) spolek byl součástí celostátního programu sociální péče o nejchudší a sociálně znevýhodněné děti – často nemanželské či opuštěné. V Hostinci u Hosrů měla své společenské místnosti také Ústřední matice školská, a Spolek vojenských vysloužilců, lidově zvaných „veteráni“. Sportovním spolkům a hasičům je věnován panel č. 22.