Moderní silnice

Velkým impulzem pro rozvoj cest se stal záměr vybudovat v Bohnicích Zemský ústav pro choromyslné. Aby bylo možno zajistit dovoz materiálu na stavbu 40 velkých budov, např. i cihel ze sedlcké cihelny, byla v roce 1906 postavena silnice údolím bohnického potoka. V dolní části kopíruje původní cestu k usedlosti Lísek, prochází přímo pozemkem již dříve zbouraného objektu. Silnice ale neměla dlážděný ani asfaltový povrch a byla často plná bláta a velkých louží.

Pohled k prvním domkům v obci, 1924
Stabilní katastr, rok 1842
Aktuální stav 2022

Silnice do Troje byla vybudována  v roce 1910, z velké části využila starší cestu, jen nejvýraznější serpentýna byla prodloužena a tím i zmírněna. Válcovaný povrch ale získala až v roce 1927.

 

Moderní spojení do Kobylis představovala silnice dokončená v roce 1926. Byla vybudována rovnou jako válcovaná, protože po ní brzy po té začala jezdit pravidelná autobusová linka. Ve stejném roce se začal budovat železobetonový Trojský most, dokončen byl v roce 1928 a propojil Holešovice s Holešovičkami, a tím i centrum se severními oblastmi. V roce 1946 byl přejmenován na most Barikádníků a od počátku na něm byla i tramvajová trať.  V letech  1972 – 1980 byl nahrazen novým mostem Barikádníků. Na dobu výstavby vznikl kousek po proudu provizorní most, kterému se říkalo Rámusák – střídala se na něm automobilová i tramvajová doprava. Tramvaje na něm zůstaly i po dokončení nového mostu.