Na svých výletech jste na vodu v některé její podobě už určitě narazili

Víte, jak se vlastně liší mezi sebou?

Pramen – přirozený vývěr podzemní vody na povrch.

Studánka – pramen upravený tak, aby se z něj dala nabírat voda.

Potok – přirozený vodní tok.

Řeka – přirozený vodní tok s větším průtokem, délkou a povodím než potok.

Rybník – vodní nádrž vytvořená člověkem, určená především k chovu ryb a k zadržování  vody. Lze v něm regulovat hladinu vody, je spíš mělký.

Jezero – přírodní vodní nádrž, bývá hlubší než rybník.

Retenční nádrž – uměle vytvořená, slouží výhradně k zadržení dešťových srážek, hladina vody je v ní většinou velmi nízká.

Suché poldry – trvale prázdné retenční nádrže sloužící k zachycení vody při povodních.

Přehrady – nádrže s objemem vody větším než 2 mil. m3 nebo hloubkou větší než 9m.

Tůně – malé vodní plochy bez hráze a vypouštěcího zařízení. Slouží hlavně obojživelníkům a vodním bezobratlým, a proto by neměly být zarybňovány. Mohou být součástí vodních toků, ale vyskytují se i samostatně.