O pergamenové listině nalezené v oltáři kostela sv. Petra a Pavla v Bohnicích v roce 1790

Bohnická autentika je nejstarší ze čtyř známých autentik vydaných pražským biskupem Danielem I. (episkopát 1148-1167), rádcem a diplomatem českého krále Vladislava (1140-1172). Zakladatelem a stavebníkem bohnického kostela byl podle ní Gervasius (1156-1178), vyšehradský probošt a králův kancléř.

Bohnicka-Autentika
Bohnická autentika

Biskup Daniel v latinsky psané listině potvrzuje pravost vyjmenovaných ostatků svatých, které vlastní rukou vložil do schrány k uložení pod oltářní kámen kostela. Na konci formuláře listiny se nachází závěrečná modlitba vydavatele písemnosti, tj. biskupa Daniela I., dále modlitba krále Vladislava a jeho manželky královny Judity a nakonec modlitba zakladatele kostela, vyšehradského probošta Gervasia

Z dosavadního stavu vědění nelze soudit na přítomnost krále a královny při obřadu vkládání ostatků do oltáře. Jejich modlitby byly zřejmě připojeny, aby královským majestátem umocnily zázračnou sílu ostatků křesťanských mučedníků vložených do oltáře kostela sv. Petra a zvýšily prestiž zakladatele kostela, králi blízkého, kancléře Gervasia. Současně však není možné jejich přítomnost ani vyloučit, neboť s odstupem více než osmi století lze jen obtížně rozumět duchovnímu poselství ukrytému v deseti řádcích bohnické autentiky.