Omezení dovozu vín

Na obranu proti konkurenci vydal Karel IV.  roku 1370 nařízení o „zákazu dovozu cizích vín kromě drahých vlašských“ – nejprve v době od vinobraní (od sv. Havla -16.10.) do doby povelikonoční (do sv. Jiří – 24.4.), od  roku 1373 byl zákaz importu rozšířen na celý rok. (Podobné nařízení už vydal i jeho otec Jan Lucemburský v roce 1325 ohledně prodeje místních vín v Brně.)