Perkmistr

Správa nad vinicemi byla svěřena perkmistrovi a jeho úředníkům a byla velmi přísná. Bez vědomí viničního úřadu nesměla být viniční půda využita k jiným účelům, za každý takový přestupek hrozila i ztráta celé vinice. Perkmistr dohlížel na vinice a na jejich vysazování, byl nápomocen při smlouvách majitelů půdy s nákladníky (těmi, co vinice provozovali a na nich podnikali), při převodech pozemků a při sporech o vinice. Od počátku disponoval úřední pečetí s obrazem sv. Václava a pod ní vydával listy nákladníkům viničních hor o jejich právních pořízeních.