Plánované akce

Poznali byste Bohnice před sto lety?

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha a Archivem hl.m. Prahy výstavu panoramatických fotek. Pojďte si lámat hlavu, co na fotkách přesně vidíte. Okolí Bohnic, Troji a Čimic se dost změnilo, některé záchytné body ale zůstávají.

Dozvíte se také, proč, kdo a kdy se do fotografování pražských čtvrtí pustil.

Přijďte na dlouhodobou výstavu do knihovny v Krakově a můžete začít : )

Ve čtvrtek 24. listopadu, 17:00 hod,  budeme hledat odpovědi na následující otázky. Buďte u toho i Vy....

  • Proč vznikaly nejstarší písemné památky?
  • Kdo je četl, když jen málokdo uměl číst?
  • Opravdu se všechny dohody zapisovaly?
  • Co zachycují nejstarší písemné doklady?
  • Jak, kam a jak dlouho se ukládají listiny a úřední dokumenty?
  • Jaký je přesně rozdíl mezi archivem, knihovnou a muzeem?
  • Proč je tak důležité převádět archivy do digitální podoby?

Nový kalendář na rok 2023 a dotisk starších

bude k vyzvednutí 11. 12. 2022 na statku Vraných při akci Bohnické těšení. V dalších dnech pak i na obvyklých distribučních místech -

Přijďte si společně se sousedy zazpívat nebo jen poslechnout místní kapelu. Tu atmosféru prostě musíte zažít : )  

kdy - středa - 14. 12. 2022   18:30

kde - dvůr statku Vraných to asi tentokrát nebude, zima nás zažene dovnitř

Co uslyšíte? Country, folk, zkrátka písničky k praskajícímu ohni, i ty můžou mít vánočního ducha...

V souvislosti s panelem č. 16, který se věnuje vodě u nás na kopci, navštívíme Výzkumný ústav vodohospodářský v Podbabě. Co nás čeká? 

-nad mnohametrovými fyzikálními modely ve velké hydraulické hale si poslechneme něco k modelování změny klimatu a dopadu na budoucí vodní zdroje,

- pověnujeme se  modelům vodních toků včetně Děčínského plavebního stupně a Trojské kotliny

- zamíříme do unikátního, 150 m dlouhého tárovacího žlabu, kde se kalibrují vodoměrná zařízení

- navštívíme mikrobiologickou a analytickou laboratoř, kde místní odborníci hledají například rezidua drog či virus způsobující covid v pražských odpadních vodách

- doslova přičichneme k čistírenským technologiím, dotkneme se radiologického rozboru vod včetně „měděných pícek“

- podíváme se do akvárií k rybářům a skončíme u výparoměrné stanice, jedné ze 3 v Česku

termín - pátek v lednu, 17:00, bude upřesněn

V souvislosti s chystaným panelem - Žijeme filmem - chystáme přednášku s ukázkami filmů, které byly natočeny v lokalitách "tady na kopci" a povídání s odborníkem na téma - jak se vybírají natáčecí lokace

proběhne v Městské knihovně v Krakově, pátek v 17:00 hod, termín bude upřesněn