Realizované akce

23. 9. 2022 - Staré cesty v městské krajině

Povídání o historických cestách lze obohatit studiem lidarových snímků – ty vznikají laserovým skenování zemského povrchu a zachycují reliéf krajiny –  podívejte se na https://ags.cuzk.cz/av/#

22. 6. 2022 - Křest naučné stezky

22. 4. 2022 - Za květenou Bohnických strání

25. 3.2022 - Nobelova dynamitka v Zámecké rokli

Křest kalendáře a adventní hra v Čimicích - vánoce 2021

Zažít město jinak - září 2021

Vyšlo o nás v novinách