Realizované akce

Cesta do Podhoří je hotová !

Ve čtvrtek  25. 5.  2023 ji slavnostně otevřel pan Bryknar, starosta MČ Troja. Přišli se podívat i mnozí brigádnici, stavitel Hugo Wirth a někdo stezku ten den právě objevil. Odvážní se pustili do  sčítání schodů – je jich 182.

přednáška o vodě
pozvánka na přednášku - Počátky praztěkého kanalizačního systému a vývoj zásobování pitnou vodou

jaro 2023 - Oprava stezky Podhoří - Bohnice

Počasí první brigádě docela přálo, udělali jsme kus práce. Několik obrubníků změnilo místo uskladnění, vozík s kladkostrojem byl téměř zázračný. Když pak rozpůlený obrubník chlapi nesli v rukách, ocenili to předchozí ulehčení práce o to víc.  Přesun po vyčištěné stezce byl také o poznání rychlejší a pohodlnější.

V únoru pokračujeme 12.2. a 18.2.

V březnu 4.3. a 18. 3., vždy od 9:30 hod.

Přijďte taky pomoct, teplá svačina bude připravena 🙂

21. 1. 2023 - Výzkumný ústav vodohospodářský -
exkurze byla i přes nepřízeň počasí úžasná

Od ředitele – pana Urbana – jsme získali přehled o tom, co vše VUV řeší,  mikrobiolog pan Fuksa nám pak teorii převedl do velmi konkréních údajů. V hale s modely koryt jsme pokračovali a závěrečné kolečko jsme absolvovali ještě venku zasypáváni vodou v její krystalické podobě. 

23. 9. 2022 - Staré cesty v městské krajině

Povídání o historických cestách lze obohatit studiem lidarových snímků – ty vznikají laserovým skenování zemského povrchu a zachycují reliéf krajiny –  podívejte se na https://ags.cuzk.cz/av/#

22. 6. 2022 - Křest naučné stezky

22. 4. 2022 - Za květenou Bohnických strání

25. 3.2022 - Nobelova dynamitka v Zámecké rokli

Křest kalendáře a adventní hra v Čimicích - vánoce 2021

Zažít město jinak - září 2021

Vyšlo o nás v novinách