Salabka

jedná se o viniční lis z poč. 17. století později rozšířený o obytnou patrovou budovu a hospodářské objekty. V 50. letech 20. stol. zde byla založena nová vinice a budovy se opět staly zázemím vinařů. Dnes je objekt zrekonstruován, celý areál byl zmodernizován a velkoryse doplněn dalšími obytnými budovami. Na Salabce se stále zpracovává víno, a to i pro vinici Máchalku.