Parametry kvality pramene Bendovka

Parametry kvality pramene Bendovka

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka zmapoval prameny uvnitř Prahy pro možnost náhradního zásobování vodou v případě krizových situací. Ze 150 pražských pramenů bylo vybráno 61 a u nich byly podrobně sledovány parametry kvality.