Vývoj obce

Stojíte na místě původního jádra obce Čimice, které na svahu severně nad rybníkem tvořilo několik statků a rolnických domků. Již od 16. století je zde kromě poplužního dvora a tvrze doložená existence dvou chalup – poddanských usedlostí. Zrušení čimického dvora a rozdělení jeho pozemků mezi čimické a chaberské osadníky v době josefínských reforem v letech 1783-1787 položilo základ vlastní obce.

Po zrušení vrchnostenské správy a zavedení obecní samosprávy v roce 1850 vytvořily jednu obec tři osady – Horní a Dolní Chabry a nejmenší Čimice. Kromě starosty byli voleni i dva místostarostové, kteří rozhodovali převážně o věcech hospodaření a majetku.

 

Po vzniku Československa zůstaly Čimice spojené s Chabry a patřily do okresu Praha -venkov (sousední Bohnice se v roce 1922 staly součástí Velké Prahy). Ke zrušení místního zastupitelstva došlo až v době protektorátu, jednotná obec byla přejmenována na Dolní Chabry.

Rozšíření poměrně kompaktního jádra obce nastartoval stavební boom v roce 1928, kdy se začalo s parcelací pozemků na výstavbu rodinných domů mimo rámec vlastní vsi a Čimice se za deset let rozrostly na obec o více než dvou stech popisných číslech. Prvorepubliková zástavba je lemována ulicemi k Ládví a Na Průhonu, severně od jádra obce ulicí Na Zámkách.

Nové obyvatelstvo tvořili především drobní řemeslníci a dělníci, dále zaměstnanci blízkého ústavu pro choromyslné, čemuž odpovídaly i jejich politické preference. Ve volbách do obecního zastupitelstva od roku 1923 zvítězila KSČ, i volený starosta byl členem této strany.

I když se Čimice v meziválečném období vícekrát pokusily o odštěpení od Chaber, k oddělení a připojení k Praze došlo až pokynem shora v roce 1960. S tím souvisela i následná mohutná výstavba sídliště a navazující infrastruktury podle projektu architekta Ing. Bohumila Stuchlého. Hlavní stavební práce probíhaly ve dvou etapách mezi roky 1976 až 1986. Obchodní centrum Draháň bylo zprovozněno v roce 1990. Necitlivé socialistické výstavbě bohužel padlo za oběť historické jádro obce.

Rozvoj obce

Rok Počet domů Počet obyvatel
1564
2 grunty,  dvůr
1788
11
1843
18
64
1890
21
127
1921
35
265
1930
119
811
1940
269
1692
1960
cca 1200
1985
2099 bytů
6977
2001
781 domů a 2705 bytů
6828