Vztah vedení továrny s obcí a dělnictvem

Vedení firmy se snažilo udržovat přátelské vztahy s obcí Bohnice. Pravidelně věnovalo menší finanční obnosy na dobročiné účely v obci, např. při 25. výročí založení továrny darovalo 100 zlatých místním chudým. Dělníci měli rovněž přístup k tehdy ne samozřejmým sociálním výhodám, v roce 1887 byla kupříkladu postavena závodní jídelna a osm bytů, ovšem z dlouhodobého pohledu ke zlepšování pracovních podmínek docházelo pouze pozvolna. O práci v dynamitce byl mezi obyvatelstvem poměrně zájem, najít nové pracovníky netrvalo nikdy příliš dlouho.