Centrální kuchyně a pekárna – fotky

kuchyně - léčebna Bohnice- várnice

Připravené jídlo se rozváželo do jednotlivých pavilonů.

Tam se potom vydávalo pacientům.

Objevili jsme fotku personálu kuchyně z roku 1965 i se jmény jednotlivých zaměstnanců

Kuchyně z horního ochozu