Společenský a spolkový život

cvicenci

Kolem roku 1900 to tu opravdu žilo – ochotníci, hasiči, kuželkáři, házenkáři, pingpongáři, fotbalisti, sokolové a mnozí další se scházeli v Lidovém domě nebo v Sokolovně. Najdete je?

Restaurace U Kleinerů

Restaurace U kleinerů

U Kleinerů (čp.46) byl kromě hostince (s hojně využívanou kuželskářskou dráhou) zároveň také koloniální obchod. Od přelomu 60. a 70. let je zde obytný dům. Restaurace U Kleinerů, r. 2022

Restaurace U Urválků – v alejích

Hostinec V Aleji

V alejích (dnes již neexistující ulice – prodloužení ul. U velké skály směrem k dnešnímu  BMX hřišti) vznikla výletní  restaurace u Urválků, kam se v létě chodilo na odpolední „špacír”a sobotní večery byly ve znamení kuželkářských turnajů. Dnes bychom na onom místě našli parkoviště za OC Odra. Hostinec U Urválků (V alejích), cca 40. léta

Restaurace Na Zastávce

Restaurace na zastavce 1922

V blízkosti ústavních ubikací  vznikla restaurace  Na zastávce, i tady byl hned vedle koloniální obchod. Restaurace dodnes funguje, nyní již opět pod jménem „ Na zastávce”. Hostinec na zástavce, r. 1940

Hostinec U Růžičků

Hostinec Jana Ruzicky

Hostinec býval na návsi vedle statku Vraných v č.p. 16 a nesl název u Růžičků. Kromě hospody tu byl i  kupecký krám, trafika a řeznictví.  V 50. letech živnosti zanikly, dnes je v objektu fitcentrum. Hostinec Jana Růžičky, r. 1916 1920

Hotel Urválek

Urvalek

V dolejších Bohnicích býval hostinec u Dědků, říkalo se tam Na zátiší. Později ho koupil Quido Urválek a chodilo se do Urválkovy zahradní restaurace. Posledním majitelem byl pan Riegl, který v objektu hospody zřídil koloniální obchod. V meziválečném období ve vedlejší vysoké budově fungoval i hotel Urválek, kde často bydleli i návštěvníci pacientů z léčebny. […..]

Hostinec u Hosrů

Hostinec u Hoseru

Nejstarší hostinec byl pod farou, říkalo se tam u Fraňků. Dům koupil roku 1896  Antonín Hoser a tak  Hostinec U Hosrů známe z mnoha pohlednic. Synové Rudolf a Miloš vlastnili objekt do roku 1961. Ještě v 80. letech 20. století restaurace fungovala, dnes je objekt komerčně využíván. Dům byl opravdu v jádru vesnického dění – […..]

Fotbal

Fotbalisté 1920 Bohnicka ul.

V Bohnicích nemohl chybět ani fotbal, jeden z nejmasovějších sportů v našich krajích. Prvním klubem byl SK Praha Bohnice se sídlem u Hosrů, který „žil“ od roku 1920 až do roku 1928. (Jeho založení předcházela v roce 1919  skupina nadšených fotbalistů –  učňů a studentů – kteří chodili kopat do míče na tenisové kurty do […..]

Dělnická tělocvičná jednota

Sokolove na zahrade

byla nejstarší sportovní organizací v Bohnicích, založena r.  1906, sídlo měla v hostinci u Urválků. Později nesla název Jednota proletářské tělovýchovy. V roce 1927 přesídlila do nově vystavěného dělnického domu, kde ve velkém sále bylo i moderní tělocvičné nářadí. O její činnost se obětavě staral nadšený tělocvikář a cvičitel Jan Ridval.  Ještě za první republiky […..]

Dobrovolný sbor hasičský

Hasičský sbor

byl založen roku 1889. Spolkovou místnost měl v hostinci u Hosrů, zbrojnici v obecním domě a požární pozorovatelnu (cvičnou věž) za stodolou rodiny Vraných, později také v obecním domě. Rok po svém založení roku 1890 čítal sbor již 60 členů. Vlastnil 18 požárnických obleků s výzbrojí, 210 zlatých na hotovosti a obec mu zakoupila také […..]

Divadlo

Spolek divadelních ochotníků Tyl v Bohnicích

Kromě divadelních představení pořádali ochotníci taneční zábavy, pouťové, posvícenské, mikulášské, zástěrkové karnevaly, šibřinky, maškarní plesy, silvestrovské večery, vinobraní, máje, a v hostinci u Hosrů se musel každoročně slavit konec masopustu s pověstným Bakusem. Každou sobotu a neděli bývalo v Bohnicích zásluhou těchto spolků veselo a za zábavou sem z okolních vesnic a osad chodilo mnoho mladých i […..]

Televize

Do které restaurace chodili lidé obdivovat první blikající obrazovku se nám zatím nepodařilo zjistit. Každopádně pozdější rozšíření do dalších domácností bylo ale počátkem úpadku společenských aktivit.

Kino

V bohnické sokolovně promítalo kino, které se po zrušení budovy v roce 1970 zase vrátilo do sálu v restauraci u Hosrů, kde bylo původně v roce 1926 založeno. Zde fungovalo až do 9. 3. 1992, kdy bylo zrušeno – dům byl vrácen dědicům původního majitele. Kino promítalo i koncem 60. let v divadle v léčebně, […..]

Hudba

kapelnik inhart

Která kapela hrála v Bohnicích jako první asi nezjistíme, v letech 1860 – 1890 tu hrála kapela s označením „australská”.  Od roku 1905 hrávala v hostinci u Urválků smyčcová kapela, vedená panem Františkem Sládkem z dynamitky. S postavením Zemského ústavu v Bohnicích vznikla dechová hudba ústavních zaměstnanců, vedená kapelníkem Františkem Koďouskem, ústavním zaměstnancem. Pro ústavní potřeby byl […..]

Hospody

hostinec_V.Knitla

Ochotníci před hospodou u Pospíšilů Ač Čimice neměly vlastní kostel ani školu, o hospody nouze nebyla. Nejstarší hospoda u Pospíšilů čp. 18 fungovala u rybníka již na konci 19. století. V roce 1932 byl přistavěn taneční sál a místo se stalo centrem všech zábav i veřejného života. Hospoda sloužila i jako volební místnost a debatní […..]

Dělnický dům

Dělnický dům

Hostinec s velkým tanečním a divadelním sálem, spolkový družstevní Dělnický dům, byl otevřen v roce 1927 a dodnes slouží jako restaurace. Dělnický dům, r. 2022