14 – Vývoj cest a dopravy

V nejstarších dobách pohyb lidí předurčovaly hlavně přírodní poměry – schůdnost terénu či možnost překonat řeku – a potřeba obchodu či komunikace mezi významnými správními středisky. Cesty prostě spojují lidská sídla odedávna. Liší se i tím, jak a čím se po nich putovalo.

 

Brody a navazující nejstarší cesty

Brod přes Vltavu v oblasti Sedlce spojoval významné lokality na pravém i levém břehu Vltavy. Na pravém břehu to bylo pravěké hradiště Zámka (severně nad bývalou dynamitkou)  a hradiště Farka (dnes vyhlídka se zábradlím), i v okolí Tříkrálky byly nalezeny stopy nejstarších civilizací. Na levém břehu se o něco severněji nacházel Levý Hradec a vrch Hřivnáč.     

 

V blízkosti brodu se za Tříkrálkou  zvedá příhodný  hřbet a umožňuje už po mnoho staletí pohodlný výstup k Bohnicím. Dodnes používané úvozové cesty se  částečně skrývají na zalesněných stráních, dříve je obklopovala pole.

Existence brodu byla zřejmě natolik významná a předurčující, že oblast Sedlce byla přifařena k bohnickému farnímu kostelu. Modře čárkovaná spojnice 3-4 , dodnes užívaná strmá stezka, která z Podhoří stoupá k severovýchodu k  Bohnicím, nemohla být ale dálkovou cestou, jelikož neměla dále k severu přirozené pokračování – to kvůli nemožnosti překonat Drahaňskou rokli. 

Jiný brod v blízkosti bývalého Císařského mlýna na levém břehu Vltavy vedl  pocestné z Předního Ovence (dnes Bubeneč) k dalším prudce stoupajícím cestám. Trasa č. 3 mířila  do Dolního Ovence (dnešní Troja) a úvozovou cestou kolem dnešní botanické zahrady vzhůru. Cesta č. 2 procházela Zadním Ovencem (oblast kolem trojského velkostatku, dnes Chateau Troja residence), stoupala dnešní ulicí Pod Havránkou (dnes tudy vede cyklostezka), obě pokračovaly přes Čimice na Chabry dále k Mělníku.  Trasa č. 1 obcházela JV nároží ohradní zdi parku Trojského zámku a vedla ke spodnímu konci cesty “Dlážděnky”, tou se stoupalo do Kobylis. 

 

Moderní silnice

Velkým impulzem pro rozvoj cest se stal záměr vybudovat v Bohnicích Zemský ústav pro choromyslné. Aby bylo možno zajistit dovoz materiálu na stavbu 40 velkých budov, např. i cihel ze sedlcké cihelny, byla v roce 1906 postavena silnice údolím bohnického potoka. V dolní části kopíruje původní cestu k usedlosti Lísek, prochází přímo pozemkem již dříve zbouraného objektu. Silnice ale neměla dlážděný ani asfaltový povrch a byla často plná bláta a velkých louží.

Pohled k prvním domkům v obci, 1924
Stabilní katastr, rok 1842
Aktuální stav 2022

Silnice do Troje byla vybudována  v roce 1910, z velké části využila starší cestu, jen nejvýraznější serpentýna byla prodloužena a tím i zmírněna. Válcovaný povrch ale získala až v roce 1927.

Moderní spojení do Kobylis představovala silnice dokončená v roce 1926. Byla vybudována rovnou jako válcovaná, protože po ní brzy po té začala jezdit pravidelná autobusová linka. Ve stejném roce se začal budovat železobetonový Trojský most, dokončen byl v roce 1928 a propojil Holešovice s Holešovičkami, a tím i centrum se severními oblastmi. V roce 1946 byl přejmenován na most Barikádníků a od počátku na něm byla i tramvajová trať.  V letech  1972 – 1980 byl nahrazen novým mostem Barikádníků. Na dobu výstavby vznikl kousek po proudu provizorní most, kterému se říkalo Rámusák – střídala se na něm automobilová i tramvajová doprava. Tramvaje na něm zůstaly i po dokončení nového mostu. Provizorní most byl nahrazen teprve Trojským mostem v roce 2014.

Obecní kronika, rok 1910

Spojení s městem - hromadná doprava

Existence bohnické léčebny volala po kultivovaném spojení s městem, a proto Elektrické podniky připravily projekt tramvajové tratě od tehdejší konečné na libeňské Vychovatelně před hlavní bránu ústavu. Součástí tratě měla být i nákladní vlečka pro obsluhu ústavního zázemí. V Podhajských polích se uvažovalo o stavbě vozovny. V roce 1924 byl nakonec postaven jen úsek do Kobylis (do dnešní zastávky Ke Stírce).

Autobusová zastávka na návsi v Bohnicích

Nejreálnějším spojením s Prahou se ukázal autobus. Už v roce 1922 do Bohnic dojížděla také jedna z prvních poválečných autobusových linek Československé pošty na území Prahy (pův. č. 683, později 701). Šlo ale jen o jediný pár spojů, takže význam linky byl poměrně malý, i když spoj byl veden z centra města.

 

Protože však od roku 1925 Elektrické podniky hl. m. Prahy také už úspěšně provozovaly autobusovou dopravu, ukázalo se ekonomičtější zavést do Bohnic pravidelnou městskou linku od konečné tramvaje.

A tak v úterý 10. srpna 1926 zahájila provoz čtvrtá pražská autobusová linka. Byla označena písmenem C a provoz zajišťoval zpočátku v přibližně hodinovém intervalu jediný vůz. V době návštěv ústavu byl interval poloviční. Linka dojížděla až do středu Bohnic, ke kostelu. Ve 30. letech se v ranní špičce jezdilo už v 15 minutovém intervalu třemi autobusy. Od 31. prosince 1951 nese nejstarší bohnická linka číslo 102. Obyvatelé Čimic chodili na zastávku Ubikace, která se nacházela v místech, kde je dnes Lidl.

Přívozy

Přívozy na Podbabě i v Sedlci byly dopravní nezbytností. Na přelomu 19. a 20. století byly lodě tak velké, že pojaly i pohřební povoz s koňmi a průvodem. Dynamitka provozovala vlastní přívoz přímo před továrnou – převážela své produkty na protější břeh k železnici. Od roku 1897 přívoz provozovala obec Bohnice, před rokem 1989 určitě vozil zaměstnankyně Osvobozené domácnosti do provozovny na místě dnešního psího útulku. V roce 2005 byl obnoven sedlecký přívoz, o rok později ten podbabský, dnes je provozuje společnost Pražské Benátky.

Na místě dřívějšího přívozu byly v Rybářích ve 20. století budovány nejrůznější spojnice - v zimě pontony, v létě fungoval přívoz, velká voda či velké lodě je několikrát nešťastně zničily. V roce 1984 byla vybudována lávka, v roce 2017 se ale zřítila. Po třech letech ji nahradila ta současná.
Přívoz na Podbabě, rok 1924
Přívoz Podbaba-Podhoří v roce 1959
Přívoz Podbaba - Podhoří, rok 1959

Výstavba sídliště - změny v autobusové dopravě

V roce 1976 zahájily provoz dvě linky k obsluze zastávky Sídliště Bohnice Jih (pozdější Mazurská či Krakov): č. 144 (na tehdejší nám. Krasnoarmějců, dnes nám. Jana Palacha) a 209 (na Stírku). V roce 1978 byly autobusové linky prodlouženy Mazurskou ulicí na novou smyčku (dnes Poliklinika Mazurská). Od roku 1973 jezdila linka č. 152 z Kobylis přes Čimice až do Dolních Chaber.

Zastávka autobusu Staroměstská, r. 1980
Zastávka autobusu na Florenci, r. 1980
Zastávka autobusu Sokolovská ulice, rok 1975

Zásadní změny dopravní obsluhy Bohnic přinesla výstavba sídliště. S rychle přibývajícím počtem obyvatel, v závislosti na obydlování jednotlivých domů, se začaly zavádět nové autobusové linky. Nejdříve zahájily v únoru 1975 provoz tři linky vedené Lodžskou a Zhořeleckou ulicí  č. 177 (Sídliště Bohnice – Hloubětín), 183 (Sídliště Bohnice – Ke Stírce), 202 (Sídliště Bohnice – Čakovice), tedy linky zajišťující dopravu k průmyslovým závodům v Praze 9 a napáječ tramvaje.  K nim přibyla v dubnu téhož roku noční linka 505 na Stírku a v květnu byly zavedeny linky 200 (Sídliště Bohnice – Sokolovská, zajišťující přímé spojení na metro, dnešní Florenc) a linka 201 do oblasti Kbel.

V roce 1984 bylo prodlouženo metro do Holešovic a řada autobusů byla zavedena k zastávce metra Fučíkova. V roce 1982 opustila tradiční „stodvojka“ ulici Ústavní, kde pak ještě nějaký čas, jen ve středu a v neděli, jezdila účelová linka 54 (454). Po jejím zrušení v roce 1993 už městská doprava tuto tradiční trasu nevyužívá. Od roku 1982 jezdí městské autobusy také ulicemi K Pazderkám a Bohnickou.

V roce 1984 získaly autobusové spojení Zámky prostřednictvím linky 236 a 102.

Tramvaj nebo metro?

Severní pražská sídliště s velkým počtem obyvatel jsou dnes odkázána pouze na autobusy. O zavedení tramvajové dopravy se znovu uvažovalo i v polovině 60. let při projektování systému podpovrchové tramvaje. Později byla do této části Prahy navržena prodloužená trať metra C, ale v roce 1999 bylo rozhodnuto o tzv. krátké variantě mimo sídliště. Zvažovalo se také zavedení trolejbusové dopravy v celém Severním Městě a v polovině 90. let byly opět vypracovány nové projekty tramvajových tratí;

myšlenka na zavedení kolejových dopravních prostředků se prostě “tu a tam vrací”.

Autobus u zastávky Holešovice, r. 1998

Povodně

V srpnu 2002 zatopila pražské metro povodeň,  a to i přes uzavření tlakových staničních uzávěrů. Plně pod vodou bylo 8 stanic – Florenc B;C, Vltavská, Nádraží Holešovice, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Malostranská a Staroměstská. Voda na povrchu dosáhla nadmořské výšky 190m, nejhlubší stanice Florenc B má nástupiště ve 150 m/nm. Do konce září trvalo odčerpávání vody z tunelů, zatopeny byly i dvě vlakové soupravy. Přes centrum byla dlouhodobě zavedena náhradní autobusová doprava – z Bohnic se jezdilo přímým autobusem až na stanici Pražského povstání. Opravy metra vyšly na 7 miliard korun.

V roce 2004 se hlavním přestupním uzlem mezi metrem a autobusy stala stanice Kobylisy.

Zaplavená stanice metra Vltavská

Použitá literatura a další zdroje

Textová část: Ing. Blanka Rošická

Grafické zpracování: Miki Mára

Realizace – červen 2022


Použitá literatura:

Staré cesty v krajině středních Čech – P. Bolina, T. Klimek, J. Cílek,
Pamětní kniha obce bohnické, soudobý tisk
Pavel Fojtík: Pražský dopravní zeměpis,
archiv DPP

Další zdroje

www.tram-bus.cz