Dřívější podoba návsi

barokní statek

Barokních statků bylo na návsi více, do dnešních dob se nejlépe zachoval statek Vraných (Antonín Vraný byl kolem roku 1840 rychtářem, Karel Vraný od r. 1900 starostou). Dnes se tu můžete zapojit do aktivit nabízených spolkem Bohnice žijí.

Historie s vůní vína

usedlost A-896

Díky výnosu krále Karla IV. i zde vznikaly vinice a v pozdějších dobách i viniční usedlosti. Podíváme se, které se zachovaly až do dnešních dnů, a kde vlastně stávaly – Popelářka, Sklenářka, Tříkrálka, Vavrouška, Pazderka…

Významný rod

Hrob Osbornů

Anglický rod Osbornů se stal po roce 1820 nejvýznamnějším vlastníkem pozemků v Bohnicích, členové rodu sídlili v bohnickém zámečku, v tzv. horním dvoru. Velkou měrou přispěli k rozvoji obce a jejich domy se staly prvním sídlem nově budované léčebny.

Jako projev kultury doby

Kostel má půdorys latinského kříže, hlavní loď je 5 metrů široká a 9 metrů dlouhá. Všechny klenby, charakteristické nízké placky, pocházejí z doby poslední velké přestavby v roce 1805. Na pravé straně je k presbytáři připojena sakristie a k předsíni točité schodiště vedoucí na kruchtu s varhanami. Na stavbě převládají malebné architektonické prvky baroka. Farní […..]

Čp. 2

Statek 50 leta

původně hospodářská budova dvora, prvním majitelem byl v r. 1782 Václav Löfler. Od poloviny 19. století ho vlastnila rodina Bohuslavova. Budova s devíti bytovými jednotkami byla odstraněna v roce 1978. Statek čp. 2, r. 1924 Statek čp. 2, 50. léta

Čp. 4

cp 4

Vlevo čp. 4, vpravo čp. 3 -50. léta druhá poddanská chalupa, zmiňovaná jako Štěpánovský grunt, byla po zrušení dvora největším statkem v obci. Od roku 1795 ji po více než sto let držel rod Kindlů. Bedřich Kindl, majitel od r. 1883, patřil k významným politicky i společensky činným občanům. Byl dlouholetým čimickým starostou, členem školní […..]

Čp. 3

bourani

jedna ze dvou původních poddanských chalup, v r. 1654 připomínaná jako Soldátovský grunt. V roce 1788 chalupu získal Josef Schwab, který provdal dceru za Josefa Bohuslava z Hostivaře a jejich synové pak získali další usedlosti v Čimicích (č. 2 a 5). Po emigraci posledních majitelů po roce 1948 byla usedlost přidělena JZD Chabry, v budově […..]

Čp. 1

původní dvůr – panský statek a příslušící hospodářské budovy – si po jeho zrušení na konci 18. století rozdělilo více zájemců. První známý majitel je k roku 1788  Tomáš Janocha. Z doby majitele Františka Pěknice z přelomu 19. a 20. století pochází zpráva „o tajemné chodbě se studánkou ve sklepě, kterou majitel se svíčkou prošel, […..]

Černohouska

Cernohouska

přízemní objekt v areálu ZOO, jde o viniční domek ze 17. století.

Kazanka

Kazanka

na místě původní vinice s lisem byla po 30leté válce vystavěna barokní usedlost. Hospodářské budovy postupně zanikly, ale obytná část byla v roce 1986 zrekonstruována.

Trojský lis

byl postaven nejpozději v 16. století mezi vinicemi Bouchalka a U Lisu. Objekt s dobře zdokumentovanou historií byl zbořen v roce 1973 kvůli vedle stojící Schuckově vile, kde bydlel budoucí prezident Husák.

Popelářka

Popelarka

vinice s lisem je doložena již v 17. století, po roce 1860 byl objekt adaptován na pomologickou školu, dnes je součástí Elektrotechnického ústavu a prochází rekonstrukcí pro vinařství Zilvar.

Havránka

Havránka

původně poddanský grunt, později viniční usedlost, nahrazená roku 1892 v blízkosti vystavěnou novorenesanční vilou, kde později bydlel Svatopluk Čech.

Pazderka

Pazderka

usedlost na samém jižním okraji bohnického sídliště, tvoří ji obytná budova s patrem a hospodářské přízemní objekty. Hezky opravená budova slouží k bydlení.

Salabka

Salabka

jedná se o viniční lis z poč. 17. století později rozšířený o obytnou patrovou budovu a hospodářské objekty. V 50. letech 20. stol. zde byla založena nová vinice a budovy se opět staly zázemím vinařů. Dnes je objekt zrekonstruován, celý areál byl zmodernizován a velkoryse doplněn dalšími obytnými budovami. Na Salabce se stále zpracovává víno, a to […..]

Sklenářka

Sklenářka

původní viniční usedlost ze 17. století je z daleka viditelná budova severně od ZOO. Bylo to letní sídlo měšťanského majitele, ač se někdy mylně označuje jako katovna nebo větrný mlýn.  

Hrachovka

Hrachovka

bývalá viniční usedlost stojí dosud izolovaně v lukách severně od ZOO. Dochovaly se mohutné opěráky u budov, dnes opravená.

Bendovka

Bendovka

usedlost postavená po roce 1805 na pozemcích bývalých vinic, obývána do poloviny 20. století, pak opuštěna a zbořena.

Tříkrálka

Trikralka

byla zemědělská usedlost u vyústění bohnického údolí, nacházela se na břehu Vltavy jižně od dnešního psího útulku. Součástí usedlosti bla i vinice a mlýn.  Objekt byl v roce 1910 zbourán. 

Lísek

lisek

usedlost s malým lisem na severním úbočí bohnického údolí, v roce 1866 byl zbořen. Několik generací nazývalo ruinu „Zbořeňák“. Ale můstek a studnu můžete nalézt i vy, zkuste to…

Farky

Farky

zemědělská usedlost na západním okraji bohnického sídliště. Dodnes je zde patrný barokní štít, budova je ve velmi špatném stavu.

Místní názvy

Cihelna Pentlovka

odrážejí geologickou historii území, aniž si to uvědomujeme. Naši předci pozorovali přírodu, aby mohli využívat přírodní zdroje ke svému přežití. Aby se orientovali v krajině, dávali místům jména, která často vznikala spontánně. V ulici „Na pískovně“ se těžil písek pro stavbu Bohnické léčebny. Prostor po vytěženém písku je dnes využíván jako sportoviště. Na Pentlovce bývala […..]

Brody a navazující nejstarší cesty

Brody a navazující nejstarší cesty

Téma vývoje cest zpracovává i odborná literatura, kterou můžeme vřele doporučit. Jedná se například  o tyto tituly: Staré cesty v krajině středních Čech autoři – Pavel Bolina,  Václav Cílek,  Tomáš Klimek nakladatelství Academia Krajiny českého středověku autor – Tomáš Klimek nakladatelství Dokořán (máme k dispozici několik výtisků po 250,- Kč, více info blankarosi@seznam.cz)  Cestování do […..]