7 – Péče o nemocné

Rozvoj průmyslu a populační růst na konci 19. století přinesly také výrazně větší množství psychiatrických případů. Při neexistenci ambulantní léčby drtivá většina pacientů končila v ústavech. Stávající pražský zemský ústav v Kateřinkách již nemohl větší množství pacientů zvládat, stavba nové léčebny v Bohnicích na začátku 20. století však neznamenala jen dostatek míst, ale otevřela cestu […..]

14 – Vývoj cest a dopravy

14 Vývoj cest a dopravy

V nejstarších dobách pohyb lidí předurčovaly hlavně přírodní poměry – schůdnost terénu či možnost překonat řeku – a potřeba obchodu či komunikace mezi významnými správními středisky. Cesty prostě spojují lidská sídla odedávna. Liší se i tím, jak a čím se po nich putovalo.   Brody a navazující nejstarší cesty Brod přes Vltavu v oblasti Sedlce […..]

8 – Kostel sv. Petra a Pavla

8 – Kostel sv. Petra a Pavla

Dějiny bohnického kostela jsou v historických písemných pramenech spojené s osobami,
jejichž jména nám dnes již mnoho neříkají. Svůj život prožili v určitém doteku s tímto kostelem
a stojí za to jejich jména vyslovit. Třeba jen proto, že stáli před staletími na stejném
místě, jako teď stojíte Vy.

Spirituální péče – hagioterapie

spiritualni

Tato léčebná metoda odvozuje svůj název z řeckých slov „therapeia“ – péče, léčba, a „hagios“ – svatý, čistý, posvátný. Představuje směr skupinové existenciální psychoterapie, jehož cílem je očištění života od dysfunkčních vzorců chování, a jedním z jejích nástrojů je projektivní práce s posvátnými, v tomto případě biblickými texty. V České republice se používá od roku […..]

Prádelna a ústřední lázně – fotky

Pradelna

V archivu Psychiatrické léčebny jsme našli i další obrázky z prádelny druhá strana fotky je naštěstí popsaná, a tak víme, že horní obrázek ukazuje   žehlící lis fy Jean Michel z Francie s výkonem 5000 prostěradel za směnu, který uměl prostěradla i automaticky skládat tenhle obrázek ukazuje  4 prací automaty fy Lapauw z Belgie s […..]

6 – Kostel a zázemí léčebny

6-Kostel-a-zazemi-lecebny

Léčebnu v Bohnicích její zakladatelé od počátku zamýšleli jako nezávislé zařízení. Ústav měl nejen vlastní zdroje pitné a užitkové vody nebo teplárnu, ale také prádelnu, pekárnu, kostel i hřbitov. Patřil k němu také statek s pozemky, na kterých bylo možné hospodařit a zajistit tak dostupnost potravin a zároveň účinnou pracovní terapii. I stavba areálu byla […..]

Centrální kuchyně a pekárna – fotky

Kuchyně

Připravené jídlo se rozváželo do jednotlivých pavilonů. Tam se potom vydávalo pacientům. Objevili jsme fotku personálu kuchyně z roku 1965 i se jmény jednotlivých zaměstnanců Kuchyně z horního ochozu

Hřbitovy – místo k zastavení

Hřbitovy – místo k zastavení

Starým hřbitovem, (někdy se mu říká „hřbitov bláznů“), bývá označován dnes již značně zchátralý objekt, kam se pohřbívali chovanci a pak i zaměstnanci bohnické léčebny. Jeho tajemná atmosféra dodnes láká milovníky záhad. Obec má hřbitov vlastní, své spletité osudy nám nabízejí oba dva.

Brody a navazující nejstarší cesty

Brody a navazující nejstarší cesty

Téma vývoje cest zpracovává i odborná literatura, kterou můžeme vřele doporučit. Jedná se například  o tyto tituly: Staré cesty v krajině středních Čech autoři – Pavel Bolina,  Václav Cílek,  Tomáš Klimek nakladatelství Academia Krajiny českého středověku autor – Tomáš Klimek nakladatelství Dokořán (máme k dispozici několik výtisků po 250,- Kč, více info blankarosi@seznam.cz)  Cestování do […..]

1 – Bohnická naučná stezka

1 – Bohnická naučná stezka

Vážení starousedlíci, milí turisté a hosté, vítáme vás u prvního zastavení bohnické naučné stezky, která by všem návštěvníkům těchto severních pražských končin chtěla ukázat, že náš konec Prahy nejsou jenom Bohnice, natož jenom sídliště nebo léčebna. Severní část hlavního města, která lemuje pravý břeh hlubokého údolí Vltavy, leží z části na vysoko umístěné plošině lehce […..]

3 – Geologická minulost

3-geologicka-minulost

Velký třesk, rozpínání vesmíru, vznik Sluneční soustavy, bouřlivé období „novorozené“ planety Země, posuny kontinentů, vznik oceánů a moří, horotvorné procesy. To všechno čas od času slýcháme a každý z nás má asi nějakou představu, o co se jedná. Ale umíme si představit, že výsledkem všech těchto procesů je i místo, na kterém právě stojíme? SOPEČNÁ […..]

2 – Psychiatrická nemocnice

2-psychiatricka-nemocnice

Od kdy zde Psychiatrická nemocnice stojí a proč vznikla právě v Bohnicích? Vlivem nových společensko-ekonomických nároků na jedince a prudkým nárůstem populace  v druhé polovině 19. století výrazně vzrostl počet lidí s duševními potížemi. Kapacita jediného ústavu pro choromyslné v Praze V Kateřinkách (dnešní Psychiatrická klinika na Karlově) a mimopražských ústavů nestačila, a proto se […..]

Dopravní spojení

Vladimír Hladík pohřeb

Bohnice a Troja byly odedávna s okolními osadami spojeny přívozem, v nedávné době se zvažovalo umístění zastávky metra. Teď se zdá klíčovou otázkou, kudy přesně povede severní automobilový obchvat.

Výstavba sídliště

sídliště letecký snímek

Architekt Václav Havránek dostal koncem 60. let lákavý úkol – na velké mírně svažité a k západu skloněné stráni postavit sídliště pro 30 000 obyvatel. Dnes jsou Bohnice jednou z nejoblíbenějších sídlištních adres. Víte který dům je nejstarší, který nejdelší a který má dokonce svůj vlastní volební okrsek?

Hospody

hostinec_V.Knitla

Ochotníci před hospodou u Pospíšilů Ač Čimice neměly vlastní kostel ani školu, o hospody nouze nebyla. Nejstarší hospoda u Pospíšilů čp. 18 fungovala u rybníka již na konci 19. století. V roce 1932 byl přistavěn taneční sál a místo se stalo centrem všech zábav i veřejného života. Hospoda sloužila i jako volební místnost a debatní […..]

23 – Obec Čimice

23 – Obec Čimice

Vývoj obce Stojíte na místě původního jádra obce Čimice, které na svahu severně nad rybníkem tvořilo několik statků a rolnických domků. Již od 16. století je zde kromě poplužního dvora a tvrze doložená existence dvou chalup – poddanských usedlostí. Zrušení čimického dvora a rozdělení jeho pozemků mezi čimické a chaberské osadníky v době josefínských reforem […..]

Vlachovo kvarteto

je synonymem tradiční české interpretace komorní hudby na světové úrovni. Založil ho v roce 1950 tehdy 27letý Josef Vlach (1. housle) společně s Václavem Snítilem (2. housle), Soběslavem Soukupem (viola) a Viktorem Moučkou (violoncello). V roce 1954 na post violisty nastoupil Josef Koďousek a rok poté na hudební soutěži v belgickém Lutychu získalo kvarteto 1. […..]

15 – Divadlo a spolky

15 – Divadlo a spolky

Kulturní život byl v Bohnicích na přelomu 19. a 20. století bohatý – existovalo zde  několik hudebních těles,  ochotnických i dalších spolků, díky nimž to tu opravdu žilo.  Dnes nám může připadat neobvyklé, že zatímco my nyní vnímáme kulturu apoliticky, dříve se lidé sdružovali podle politických názorů, a proto tu byli ochotníci ze strany národních […..]

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Víte, že věž secesního kostela sv. Václava v léčebně měla být za 2. sv. války zbořena, jelikož byla velmi dobrým orientačním bodem? Víte, že se v léčebně ukrývali fiktivní pacienti, ve skutečnosti odvážlivci zapojení do krytí atentátníků na říšského protektora? Odhalil tuto skutečnost příslušník SA Johan Jurek, který byl tou dobou správcem léčebny?

Kurt Freund (1914– 1996)

Stanislav_grof01

československý a kanadský psychiatr a sexuolog. V 50. letech se v Praze zabýval léčbou homosexuality a začátkem 60. let se stal odpůrcem její léčby a jeho studie přispěly k dekriminalizaci homosexuálních styků. Od roku 1968 působil v psychiatrickém institutu v kanadském Torontu, kde založil sexuologické pracoviště, které dosud nese jeho jméno. Ve své knize Homosexualita […..]

Pracovní zapojení nemocných

Krejčovská dílna

Nemocní pracovali v Bohnicích od samého počátku nového ústavu, když se zapojili do jeho výstavby. Už v roce 1904 dorazilo na pomocné práce několik desítek žen a mužů z Kateřinek, prvních šest pavilonů pak představovalo tzv. kolonii pro práceschopné. Postupem času pacienti působili ve všech provozech ústavu: v zemědělství, v zahradnictví, při údržbě parku a […..]

Spirituální péče

spiritualni

Zahrnuje psychiatrickou  a duchovní péči, jejichž vztah se v průběhu času vyvíjel v souladu se stupněm svobody celé společnosti.  Po vzniku léčebny oba dva druhy péče probíhaly vedle sebe více méně nezávisle, v době nesvobody  stály ideologicky proti sobě, v současnosti se prolínají v celostní péči o pacienty, ale také o jejich příbuzné, stejně tak […..]

Léčba po sametové revoluci

Hipoterapie 1994

Po pádu komunistického režimu se zřizovatelem léčebny stalo ministerstvo zdravotnictví. Jako první v Česku zahájilo činnost roku 1991 bohnické Centrum krizové intervence (CKI), které poskytuje poradenství, ambulantní péči i krátkodobé hospitalizace. S návratem zemědělského hospodářství pod správu léčebny se rozběhla pracovní terapie na socioterapeutické farmě. Rozšířil se rehabilitační primariát, který pro své aktivity kromě Centrální […..]

Experimenty a věda v 60. letech

Od 1. ledna 1961 začal v areálu působit Výzkumný ústav psychiatrický, který sídlil v pavilonech č. 19 a 23. Prvním ředitelem byl jmenován profesor Lubomír Hanzlíček a působil zde také psychiatr Stanislav Grof, který roku 1968 emigroval do USA. Právě on prováděl v Bohnicích experimenty s možností využití drogy LSD při léčbě, do kterých se […..]

Léčba do roku 1918

093-PNB-TICHY-1911

Od zahájení provozu ústavu (r. 1909) byla podstatou léčby izolace pacienta „od nežádoucích rušivých vlivů a dodržování klidu na lůžku“. Těm, kterým odloučení naopak mohlo přivodit zhoršení stavu, sloužila až do první světové války opatrovnická „vesnička“, ve které vybraní pacienti pobývali s rodinami ošetřovatelů. První ředitel ústavu pro choromyslné dr. Jan Hraše neuznával omezovací prostředky […..]

Dřívější podoba návsi

barokní statek

Barokních statků bylo na návsi více, do dnešních dob se nejlépe zachoval statek Vraných (Antonín Vraný byl kolem roku 1840 rychtářem, Karel Vraný od r. 1900 starostou). Dnes se tu můžete zapojit do aktivit nabízených spolkem Bohnice žijí.

Historie s vůní vína

usedlost A-896

Díky výnosu krále Karla IV. i zde vznikaly vinice a v pozdějších dobách i viniční usedlosti. Podíváme se, které se zachovaly až do dnešních dnů, a kde vlastně stávaly – Popelářka, Sklenářka, Tříkrálka, Vavrouška, Pazderka…

Školství

Bohnice obecná škola

Páni učitelé Tomáš Linhardt a Tomáš Bolard dosáhli ve svém oboru takového věhlasu, že do školní budovy (dnes Kolpingův dům) chodily děti i ze Suchdola, Sedlce, Baby, Předního i Zadního Ovence (dnešní Troja), od roku 1868 i z Čimic. V letech 1882–4 se tu ve třech třídách učilo 163 žáků. Z nového sídliště se taky […..]

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla byl založen už v roce 1158, o čemž podává svědectví tzv. autentika – dokument z pera vyšehradského kanovníka Gervasia o vysvěcení kostela za přítomnosti českého krále Vladislava I. a jeho manželky Jitky.

Významný rod

Hrob Osbornů

Anglický rod Osbornů se stal po roce 1820 nejvýznamnějším vlastníkem pozemků v Bohnicích, členové rodu sídlili v bohnickém zámečku, v tzv. horním dvoru. Velkou měrou přispěli k rozvoji obce a jejich domy se staly prvním sídlem nově budované léčebny.

Zámky – pohled do dávné minulosti i do 19. století

hradiste Zamka

Hradiště Zámka se nachází na výrazné skále přímo nad vyústěním Zámeckého údolí a postupně ho obývali lidé několika historických etap. Přímo pod hradištěm se dnes už v lese ztrácí areál nejstarší dynamitky na světě, kterou tu postavil sám Alfred Nobel.

Nejstarší časy

Nejstarší časy

Keramická zdobená mísa, přeslen a kovové nálezy pocházející z pozůstatků zahloubeného domu z konce starší doby železné (6.–5. stol. př. n. l.), který byl odkryt před stavbou sídliště v ulici U Pentlovky roku 1972. Keramické nádoby z raně středověkých kostrových hrobů rozkopaných na přelomu 19. a 20. století na Tříkrálce. Pohřebiště z 9.–10. století se […..]

Společenský a spolkový život

cvicenci

Kolem roku 1900 to tu opravdu žilo – ochotníci, hasiči, kuželkáři, házenkáři, pingpongáři, fotbalisti, sokolové a mnozí další se scházeli v Lidovém domě nebo v Sokolovně. Najdete je?

19 – Víno a viniční usedlosti

19 – Víno a viniční usedlosti

První vinice vznikaly v pražském okolí již od 11. století. Za Přemysla Otakara II. došlo k oteplení podnebí a rozloha vinic byla významně posílena.  Pozemkovými vlastníky byly pražské kláštery, vyšehradská kapitula a pražské proboštství. Představitelé církví často vinice i sami zakládali a místním vínem pak nahrazovali drahé dovážené mešní víno. V průběhu let – nejpozději kolem poloviny […..]

22 – Hostince, hasiči, sport

22 – Hostince, hasiči, sport

Sportovní aktivity a spolková činnost jsou nerozlučně spjaty s typickým prvkem obce – s hostinci.  Sporty bývají z praktických důvodů po část roku provozovány v tělocvičnách. Tělocvičny bývaly v minulosti zároveň i kulturním sálem, sály byly součástí hostinců, a proto začněme povídání o sportu krátkou exkurzí po bohnických hospodách. Až se vydáte prohlídnout ceduli do […..]