Dělnická tělocvičná jednota

byla nejstarší sportovní organizací v Bohnicích, založena r.  1906, sídlo měla v hostinci u Urválků. Později nesla název Jednota proletářské tělovýchovy. V roce 1927 přesídlila do nově vystavěného dělnického domu, kde ve velkém sále bylo i moderní tělocvičné nářadí. O její činnost se obětavě staral nadšený tělocvikář a cvičitel Jan Ridval.  Ještě za první republiky si sportovci  vybudovali dřevěnou tělocvičnu v bývalé ústavní pískovně,  pro děti postavili i malý bazén a místo bylo centrem nejen sportovním, ale i společenským.

Pískovna, 50. léta
Sokolové na zahradě U Hosrů, r. 1909

Sokol

byl založen roku 1910 jako Tělocvičná jednota Sokol, sídlil v hostinci u Hosrů  a v roce 1930 přesídlil do nově vybudované vlastní sokolovny. Sokol  měl několik různých sportovních odborů, zabýval se i rozsáhlou zábavní a kulturní činností.  Měl divadelní soubor, loutkovou scénu a hudební odbor, od roku 1926 provozoval kino. Od roku 1953 přešly sportovní aktivity pod TJ Slovan Bohnice, budova sokolovny byla pořád čile využívána- venkovní cvičiště i hřiště na házenou a volejbal. Kvůli  stavbě sídliště byla sokolovna v roce 1970 zbourána.