Farky

zemědělská usedlost na západním okraji bohnického sídliště. Dodnes je zde patrný barokní štít, budova je ve velmi špatném stavu.