Podzemní chodby

Voda z kotelny určená k vytápění spolu s užitkovou vodou z vodárenské věže se po areálu ústavu rozváděla 2 850 m dlouhými podzemními chodbami, v nichž bylo umístěno také elektrické vedení. Tento kolektor propojoval všechny pavilony a díky nim bylo možné provádět také opravy potrubí přímo pod povrchem.