Havránka

původně poddanský grunt, později viniční usedlost, nahrazená roku 1892 v blízkosti vystavěnou novorenesanční vilou, kde později bydlel Svatopluk Čech.