Pazderka

usedlost na samém jižním okraji bohnického sídliště, tvoří ji obytná budova s patrem a hospodářské přízemní objekty. Hezky opravená budova slouží k bydlení.