Zvony jako hlas Boha

Ke každému kostelu patří zvony, bývá jich v kostele několik. Liší se váhou (těžší zvon má hlubší hlas), účelem (kdy a proč se na něj zvoní) i  jménem (největší zvon má často jméno patrona kostela). Původně byly zvony jenom v klášterech a byly malé, měly proto slabší hlas. Od 10. století se rozšířily i do kostelů, potřebovaly mít silnější hlas, aby mohly svolávat věřící z větší dálky.

V době, kdy nebyly běžné hodiny a hodinky, určovalo zvonění čas, dávalo dnům řád. Zvonění zvalo k modlitbě, oznamovalo úmrtí, ale i nebezpečí a svolávalo lidi na pomoc nebo oznamovalo mimořádnou událost (návštěvu panovníka, konec války…..). Pravidelné zvonění k modlitbě, při které se poklekávalo, se opakovalo ráno, v poledne a večer. Proto se říká, že zvoní klekání. Lidé proto věděli, kdy vstávat, kdy obědvat a kdy zahnat děti za pec. A děti věděly, že do klekání musí být doma, protože když to nestihnou do posledního úderu zvonu, vezme si je polednice nebo klekánice.

Zvon Hranáč, 147 kg. Zabaven 1916

Druhy zvonů podle zvonění

Velký zvon

  • zval věřící (dříve tedy všechny obyvatele) ke mši velebným zvukem “bim – bam”
  • v den pohřbu se zvonilo za zesnulé na jednu hranu zvonu zvukem “ bim – bim”.

Menší zvon

  • zval k běžným modlitbám

Nejmenší zvon

  • umíráček – cinkal hned, když bylo oznámeno úmrtí místního farníka. Podle zvonění se zvonům říkalo třeba i poledník, slavík či umíráček

Bohnické zvony

Z původního souboru čtyř zvonů se dodnes dochoval pouze nejmenší a nejstarší zvon, práce zvonaře Stanislava z r. 1638. V prosinci 1916 byly 2 ze 3 zvonů kostela sv. Petra a Pavla sneseny, zabaveny byly i zvony z obou hřbitovů a trojské kaple sv. Kláry. V lednu 1917 byly spolu se zvony z Chaber, Zdib a Klecan odvezeny pro válečné účely. Poslední rozloučení s každodenním průvodcem mnoho místních oplakalo.

Po válce se lidé složili na koupi dvou nových zvonů a tak v květnu 1923 mohly být vysvěceny. Nový zvon sv. Petr a Pavel, 145 kg, Sv. Václav slavík, 97 kg,

Panna Maria poledníček 40kg    25kg těžký zvon, který zůstal během války v obci a sloužil jako poledníček, se stal umíráčkem. Zdálo se, že s novými zvony už bude dobře. Za druhé světové války byly zvony znovu odvezeny. Do zvonice kostela se dva zvony, sv. Petr a sv. Pavel,vrátily až na konci roku 1999, odlity byly mistrem Petrem Manouškem ze Zbraslavi.