Neštěstí v továrně

Bohužel se brzy naplnily obavy z výbuchu dynamitu, neboť s odstupem pouhých dvou měsíců dynamitka na přelomu let 1870/1871 hned dvakrát za sebou explodovala. Oba výbuchy si dohromady vyžádaly život 15 zaměstnanců továrny, z většiny velmi mladých dělníků z okolních vesnic. Nejmladšímu Václavu Brožkovi z Bohnic bylo pouhých 16 let. Tragédie vyvolaly opětovnou reakci místních, kteří se neúspěšně snažili získat úřední rozhodnutí pro uzavření továrny. Sepsali petici, kterou zaslali českému místodržitelství a i příslušnému ministerstvu ve Vídni. Zároveň před trestním soudem stanul i ředitel továrny František Zábranský, ale příčina exploze byla nakonec přisouzena neopatrnosti jednoho z dělníků. V následujících letech a desetiletích došlo v dynamitce k dalším výbuchům. Naštěstí již ale neměly tak velké množství obětí.

Ilustrace stavu údolí a prozatímních budov továrny po výbuchu ze 7. listopadu 1870. Kresba dle skutečnosti od českého malíře F.Chalupy